Par uzņēmumu

Uzņēmums SIA Aibi dibināts 1997. gada 2. maijā. SIA Aibi ir pilna cikla gaļas pārstrādes uzņēmums, kas nodrošina visu procesu, sākot ar gaļas ieguvi līdz pat gatavās produkcijas ražošanai un piegādei. 1997. gadā uzreiz pēc uzņēmuma dibināšanas lopkautuves izveidei iegādāts nekustamais īpašums Vecpiebalgas novada Inešos, kur šodien atrodas viena no lielākajām un modernākajām lopkautuvēm visā Latvijā. Sākotnēji tika izbūvēta neliela lopkautuve, uzsākta dzīvu lopu iepirkšana, kaušanas pakalpojumu sniegšana un gaļas tirdzniecība. 2004. gadā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, SIA Aibi veica nākamo soli attīstībā, realizējot kautuves rekonstrukcijas projektu atbilstoši ES prasībām un izveidojot lieljaudas lopkautuvi ar gaļas sadales līniju. Kopš uzņēmuma dibināšanas līdz mūsdienām veiktas nepārtrauktas investīcijas modernizācijā.
2017. gadā, atzīmējot uzņēmuma 20 gadu jubileju, ekspluatācijā nodota jauna gaļas pārstrādes rūpnīca Ērgļos, nodrošinot pilnu ražošanas ciklu, garantējot nemainīgi augstu gaļas un gaļas produktu kvalitāti. Līdz ar to uzņēmums uzsāka darbību arī mazumtirdzniecībā, piedāvājot augstvērtīgu gaļas produkciju ar Aibi zīmolu.
 • Vācijā
 • Polijā
 • Latvijā
 • Somijā
 • Čehijā
 • Norvēģijā
 • Lielbritānijā
 • Zviedrija
 • Nīderlande
 • Beļģija
 • Lietuva
 • Igaunija
 • Itālija
 • Dānija
_________________________________
Uzņēmuma spēcīgākā puse ir svaigā gaļa, kas iegūta no dzīvniekiem, kurus piegādā mūsu uzticamie sadarbības partneri lopu audzētāji. SIA Aibi lopkautuve, gaļas sadale un gaļas pārstrāde ir saņēmusi ISO FSSC 22000 sertifikātu. Uzņēmums ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs.

Projekts SKV-L-2017/98

SIA AIBI ir noslēdzis 22.02.2017 līgumu Nr. SKV-L-2017/98 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

SIA AIBI Jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegāde Projekta Nr. 17-00-A00402-000014

SIA AIBI ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000014 ir iegādājusies ražošanas iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Kautuves iekārtu iegāde darba efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai Projekta Nr. 13-00-L1300-000012

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansēto projektu Nr. 13-00-L1300-000012 “Kautuves iekārtu iegāde darba efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai” ir iegādājusies iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Kautuves rekonstrukcija un attīstība Projekta Nr. 14-00-L12300-000068

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” līdzfinansēto projektu Nr. 14-00-L12300-000068 “Kautuves rekonstrukcija un attīstība” ir iegādājusies iekārtas un veikusi kautuves rekonstrukciju.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās un atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 15-00-A00402-000018

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” un apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 15-00-A00402-000018 ir iegādājusies iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 16-00-A00402000012

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402000012 ir iegādājusies iekārtas un veikusi būvniecību.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 16-00-A00402000069

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 16-00-A00402000069 ir iegādājusies iekārtas un veikusi būvniecību.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 17-00-A00402-000062

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 17-00-A00402-000062 ir iegādājusies iekārtas.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 19-00-A00402-000084

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 19-00-A00402-000084. ir īstenota projekta 1. kārta, izpilde ir noteikta divās kārtās

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Projekta Nr. 18-00-A00402-000030

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr. 18-00-A00402-000030 ir iegādājusies iekārtas un veikusi būvniecību.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīsītbai pieejams EK tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI Atbalsts ieguldījumiem atjaunojamo resursu izmantošanā Projekta Nr. 23-00-A00402-000033

SIA AIBI ar Eiropas Lauksaimniecības fonda līdzfinansēto projektu Nr. 23-00-A00402-000033 ir veikusi Atjaunojamo energoresursu izmantošanas uzsākšanu uzņēmumā.

Vairāk informācijas par pieejama tīmekļa vietnē

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

SIA AIBI piedalījās LAP apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē" projektā, saņemot ES fonda finansējumu gaļas pārstrādes procesu efektivizēšanai, iegādājoties modernas un mūsdienīgas ražošanas iekārtas